Canva Kurs

Canva je najbolja besplatna opcija za kreiranje upečatljivog vizuelnog sadržaja. Unapredi svoj biznis profesionalnim dizajn rešenjima uz najobimniji kurs kod nas. Cena kursa je 75€
@ana_markov_