Online kurs "Upoznaj Canvu"

Canva je najbolja besplatna opcija za kreiranje upečatljivog vizuelnog sadržaja. Unapredi svoj biznis profesionalnim dizajn rešenjima uz najobimniji kurs kod nas. Cena kursa je 77€

@ana_markov_